Vaasan keskussairaalassa tehdään työtä imetysohjauksen kehittämiseksi Unicefin Vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti. Tavoitteena on imetyksen käynnistymisen turvaaminen.

Imetys tukee sekä äidin että lapsen terveyttä. Suomessa voimassa olevan suosituksen mukaan äidinmaito riittää lapsen ainoaksi ravinnoksi ensimmäisen puolen vuoden ajan. Sen jälkeen imetystä on suositeltavaa jatkaa vähintään vuoden ikään asti muun ruuan ohella.

Imetyssuositukset toteutuvat Suomessa melko heikosti. Erityisesti täysimetys on vähäistä. Synnytyssairaalan hoitokäytännöillä on keskeinen merkitys imetyksen käynnistymiselle ja täysimetykselle.

Maailman terveysjärjestön Vauvamyönteisyysohjelma eli Baby Friendly Hospital Initiative on imetyksen edistämisen ohjelma. Sen ydin on ”10 askelta onnistuneeseen imetykseen”, jossa kuvataan imetyksen käynnistymistä tukevat hoitokäytännöt. Näitä hoitokäytäntöjä ovat esimerkiksi ihokontaktin ja varhaisimetyksen mahdollistaminen synnytyssalissa sekä ympärivuorokautinen vierihoito ja lapsentahtinen imetys. Lisämaitoa annetaan lapsille vain lääketieteellisistä syistä.  Lisämaidon antamisen tarpeen väheneminen on seurausta tehdystä työstä: kun äitejä osataan paremmin tukea ja ohjata imetyksen ensipäivinä, yhä suurempi osa äideistä onnistuu imetyksessään.

Ohjelman toteuttamisen ansiosta yhä useampi lapsi kotiutuu synnytyssairaalasta täysimetettynä. Neuvolasta tuetaan imetyksen tavoitteiden toteutumista kotona ja imetyksen jatkumista.

Vauvamyönteisyysohjelma 2018

29.6.2019 Synnytyssali