Lapsivesitutkimuksen tarkoitus on varmistaa seulontatutkimuksessa esiin tullut epäily kromosomipoikkeavuudesta. Toimenpide tehdään ultraääniohjauksessa 15 raskausviikon täytyttyä. Toimenpiteessä on keskenmenoriski noin 1/200. Keskenmeno johtuu silloin infektiosta tai lapsivedenmenosta. 

Lapsivesitutkimus voidaan tehdä jos seerumiseulontatutkimuksessa havaitaan kohonnut riski kromosomipoikkeavuuteen, jos NIPT-testin tulos on positiivinen tai jos aikaisemmassa raskaudessa on todettu kromosomipoikkeavuus.

27.8.2020 synnytys