Lapsivesitutkimuksen tarkoitus on varmistaa seulontatutkimuksessa esiin tullut epäily kromosomipoikkeavuudesta. Toimenpide tehdään ultraääniohjauksessa 15 raskausviikon täytyttyä. Toimenpiteessä on keskenmenoriski noin 1/200.

Kaikille suositellaan seerumiseulontatutkimusta, jos on kohonnut riski kromosomipoikkeavuuteen tai jos aikaisemmassa raskaudessa on todettu kromosomipoikkeavuus. Tällöin annetaan mahdollisuus lapsivesitutkimukseen.

29.6.2019 Synnytyssali