NIPT-testi (Non-Invasiininen Prenataalitutkimus) voidaan tehdä, jos seerumiseulontatutkimuksessa on saatu suurentunut riskiluku tai aikaisemmassa raskaudessa on ollut trisomia.

NIPT-tutkimus mahdollistaa sikiön tavallisimpien kromosomipoikkeavuuksien tunnistamisen äidin verinäytteestä.

NIPT-tutkimuksen keskeisenä etuna on se, että vältytään keskenmenoriskiltä.

Koska testi kertoo laskennallisen todennäköisyyden kromosomipoikkeavuudelle, se ei ole diagnostinen tutkimus, ja poikkeava tulos vaatii aina lopullisen varmistuksen lapsivesinäytteestä tehtävällä kromosomitutkimuksella.

NIPT-testi voidaan tehdä kaikissa raskauksissa, myös kaksosraskauksissa ja IVF-alkuisissa raskauksissa, ei kuitenkaan lahjoitetulla munasolulla aikaansaadussa raskaudessa.

29.6.2019 Synnytyssali