Imukuppiulosautto

Lapsen synnyttämiseen imukupin avulla päädytään eri syistä. Syitä voivat olla esimerkiksi vauvan sydänäänivaihtelut, kohdun supistusheikkous tai äidin uupumus. Toimenpidesynnytyksen hoitaa lääkäri yhdessä kätilön kanssa, ja paikalla on myös lastenlääkäri.               

Ennalta suunniteltu keisarileikkaus

Keisarileikkauksen ajankohta sovitaan äitiyspoliklinikalla. Siellä kätilö antaa tietoa toimenpiteestä. Suunnitellut keisarileikkaukset tehdään perjantaisin. Isä/tukihenkilö saa olla mukana.

Kätilö on mukana ottamassa vastaan vauvaa. Äidin ja vauvan voinnin mukaan pyritään tarjoamaan mahdollisuus jatkuvaan ihokontaktiin leikkaussalissa ja heräämössä. Tällöin voidaan yrittää myös ensi-imetystä. Joskus on tarpeen, että vauva siirtyy kätilön ja isän kanssa osastolle, jossa isä voi kätilön ohjauksessa hoitaa vauvaa. Sinua seurataan leikkauksen jälkeen jonkin aikaa heräämössä. Heräämöstä sinut siirretään takaisin vuodeosastolle.

Ei-suunniteltu keisarileikkaus

Keisarileikkaukseen voidaan joutua synnytyksen jo ollessa käynnissä. Päätökseen vaikuttavat synnytyksen edistyminen, vauvan vointi sekä tietenkin äidin vointi. Synnytyksen kulku on kokonaisuus. Leikkauksesta päättää aina lääkäri. Myös kiireelliset keisarileikkaukset tehdään pääsääntöisesti puudutuksessa. Isä voi lähes aina olla mukana kiireellisessä keisarileikkauksessa. Isä pääsee äidin päätypuoleen istumaan, kun leikkaussalin henkilökunta antaa siihen luvan. Sitä ennen hän odottaa ns. lasten tutkimushuoneessa.

Tilanteen mukaan pyrimme myös tarjoamaan mahdollisuuden äidin ja vauvan ihokontaktiin leikkaussalissa ja heräämössä. Jos tämä ei ole mahdollista, isällä on mahdollisuus pitää vauvaa ihokontaktissa synnytyssalissa. 

Perätilasynnytys

Mikäli vauva on tulossa synnytyskanavassa perä edellä, ottaa synnytyslääkäri kantaa synnytystapaan. Lantion koko mitataan ja vauvalle tehdään painoarvio, jonka jälkeen sovitaan joko alatiesynnytyksestä tai keisarileikkauksesta. Alatiesynnytys on täysin mahdollinen. Ponnistusvaiheen hoitaa lääkäri ja myös lastenlääkäri kutsutaan paikalle. Isä saa olla synnytyksessä mukana normaalisti.

Kaksossynnytys

Jos teille on tulossa kaksoset, on sinua seurattu koko raskauden ajan äitiyspoliklinikalla. Siellä on tarkistettu vauvojen asento kohdussa ultraäänen avulla ja synnytyslääkäri on suunnitellut synnytystavan.

ennenaikainen

Ennenaikainen synnytys

Ennenaikaisesta synnytyksestä puhutaan, kun raskaus on kestänyt alle 37 raskausviikkoa. Synnyttäjä lähetetään Turun yliopistolliseen sairaalaan synnyttämään, ellei synnytys ole edennyt liian pitkälle. Viikkorajana meillä on 32 raskausviikkoa. Kuljetus tapahtuu ambulanssilla tarvittaessa kätilön saattamana.

Istukan käsinirroitus ja verenvuoto

Synnytykseen liittyy aina verenvuotoa. Jos sitä on enemmän kuin 1000 ml, puhutaan epäsäännöllisestä synnytyksestä.Sinulla on kuitenkin "varaa" vuotaa lähes 1000 ml ennen kuin se vaikuttaa oleellisesti vointiisi. Runsas vuoto johtuu joko kohdun huonosta supistumisesta synnytyksen jälkeen tai istukan tai sen osien jäämisestä kohtuun. Ellei lääkitys ja kohdun ärsytys vatsan päältä auta, tehdään istukan käsinirroitus nukutuksessa leikkaussalissa. Kohtuontelon kaavinta riittää, jos epäillään että vain pieni pala istukkaa on jäänyt kohtuun.

11.7.2019 synnytys