Ensihoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellistä hoitoa terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, sekä potilaan kuljettamista tarkoituksenmukaisimpaan hoitolaitokseen.

Ensihoitopalvelu kohtaa potilaita, jotka ovat sairastuneet tai vammautuneet vakavasti. Myös kiireettömissä tilanteissa suoritetaan terveydentilan ja hoidontarpeen arviointia. Tyypillisimpiä ensihoitopalvelun kiireellisiä tehtäviä ovat mm. hengitysvaikeus, rintakipu, aivoverenkierron häiriö sekä liikenneonnettomuudet, putoamiset ja kaatumiset. Ensihoito toimii päivittäin yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten esimerkiksi poliisin, pelastustoimen ja Rajavartiolaitoksen kanssa.  

Ensihoitopalvelun kohtaama tilanne ei aina edellytä potilaan kuljetusta sairaalaan. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemän tilannearvion ja tutkimusten perusteella valitaan potilaalle parhaiten soveltuva ratkaisu. Tehtyjen tutkimusten, mahdollisen kohteessa annetun hoidon sekä lääkärikonsultaation jälkeen potilas voi toisinaan jäädä kotiin, tai tarvittaessa hän voi mennä päivystykseen esimerkiksi taksilla.

Ambulanssikuljetus on tarpeen vain, jos potilaan tila edellyttää jatkuvaa seurantaa tai lääkehoitoa tai tarve hoitolaitokseen pääsylle on muuten kiireellinen. Potilas kuljetetaan sairaalan silloin, kun tilanarvion jälkeen sairaus tai vamma vaatii jatkohoitoa sairaalassa eikä muu kuljetus esimerkiksi taksilla tule kyseeseen.

Vaasan sairaanhoitopiirissä ensihoitopalvelu tuotetaan yhteistoimintasopimuksella Pohjanmaan pelastuslaitoksen sekä Pietarsaaren ja Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Ensihoidon kenttäjohtajat ovat Vaasan keskussairaalan työtekijöitä, ja ambulanssien henkilöstö pelastuslaitosten.

Yhteystiedot

Sijainti
F0
Ensihoitokeskus
06 213 4457
25.4.2017 VKSadmin