ENMG - elektroneuromyografia

Tutkimuksella voidaan selvittää ääreishermojen ja lihasten sairauksia. Tavallisin syy tutkimuksen tekemiseen on kiputila, jonka epäillään olevan hermoperäinen. Esim. jalkaan säteilevä selkäkipu (iskiasoire) tai ranteen keskihermon pinnetila (rannekanavaoireyhtymä). Muita tautitiloja, joita selvitellään ovat erilaiset lihassairaudet, lihasvammat ja hermovammat.

Tutkimukseen varataan aikaa ½ - 1 tuntia.

Tutkimus on yleensä kaksiosainen.

1) Hermojen toiminnan tutkiminen
Iholle kiinnitetään pienet elektrodit yhden tai useamman lihaksen tai tuntohermon kohdalle.Hermon toimintanopeutta mitataan pieniä sähköärsykkeitä apuna käyttäen. Tutkimuslaite mittaa impulssin kulkua hermoa pitkin ja saadaan tulokseksi hermon johtonopeus sekä hermo- tai lihasvasteen koko.

2) Lihasten toiminnan tutkiminen
Tutkittavaan lihakseen pistetään ohut neula, jolla rekisteröidään lihaksen sähköistä toimintaa. Tutkimusta varten pukeudutaan niin, että tutkittava alue on helppo saada paljaaksi. Ennen tutkimusta on peseydyttävä huolellisesti. Ihoa ei saa rasvata ennen tutkimusta, koska iholla oleva rasva hankaloittaa tutkimusta.

Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri suorittaa tutkimuksen ja antaa lausunnon tutkimustuloksesta. Lausunto toimitetaan lähettävällä osastolle tai poliklinikalle, joka kertoo tutkimustuloksesta ja mahdollisista jatkotoimista.

8.12.2015 VKSadmin