VEP-tutkimus

VEP - visual evoked potentials - näköradaston tutkimus

Tutkimuksella voidaan selvittää näköhermon toimintaa mittaamalla näköärsykkeen kulkua silmästä aivokuorelle. Näköärsykkeen aiheuttama aivosähkötoiminnan muutos antaa tietoa näköradaston toiminnasta.

Tutkimukseen varataan aikaa noin 1 tunti ja se on kivuton. Silmälasit on syytä olla tutkimuksessa mukana.

Tutkimus suoritettaan ihon pinnalle elektrodipäähineen avulla sijoitetuilla elektrodeilla. Kontaktiaineena käytetään vesiliukoista elektroditahnaa. Elektrodit liitetään johdoilla tutkimuslaitteeseen.

Tutkittava on puoli-istuvassa asennossa hämärässä huoneessa katsoen vaihtuvan shakkiruudukon keskellä olevaa pistettä tarkkaavaisesti vuorotellen toinen silmä peitettynä.

Tutkimuslaite rekisteröi ärsykkeen aiheuttamaa sähköistä signaalia aivokuorella.

Tutkimuksen suorittaa sairaanhoitaja.

Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri antaa lausunnon tutkimustuloksesta. Lausunto toimitetaan lähettävälle osastolle tai poliklinikalle, joka kertoo tutkimustuloksesta ja mahdollisista jatkotoimista.

SEP-tutkimus

SEP - somatosensory evoked potentials - tuntoherätevastetutkimus

Tutkimuksella voidaan selvittää hermoston tuntoradaston toimintaa, sekä ääreishermoston että keskushermoston alueella.

Tutkimukseen varataan aikaa noin 1 tunti.

Tutkimus suoritetaan ihon pinnalle elektrodipäähineen avulla sijoitetuilla elektrodeilla, lisäksi käytetään tarra-elektrodeja mm. lanneselässä tai niskassa ja solisluun päällä. Kontaktiaineena käytetään vesiliukoista elektroditahnaa. Elektrodit liitetään johdoilla tutkimuslaitteeseen.

Tutkimuksen ajan tutkittava makaa sängyllä mahdollisimman rentona. Ärsykkeenä käytetään pieniä sähköimpulsseja, jotka aiheuttavat lyhyen nipistävän tuntemuksen, joka on vaaraton. Ärsytyskohta on alaraajoja tutkittaessa nilkka, yläraajoja tutkittaessa ranne.

Tutkimuslaite rekisteröi ärsykkeen kulkua eri mittauspisteisiin.

Tutkimuksen suorittaa sairaanhoitaja.

Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri antaa lausunnon tutkimustuloksesta. Lausunto toimitetaan lähettävälle osastolle tai poliklinikalle, joka kertoo tutkimustuloksesta ja mahdollisista jatkotoimista.

8.12.2015 VKSadmin