4816 U-CtGcNhO, C. trachomatis ja N. gonorrhoeae nukleiinihapon osoitus virtsasta

Ole virtsaamatta 1 - 2 tuntia ennen näytteenottoa.

Näytteenottovälineitä voi noutaa laboratoriosta omasta terveyskeskuksesta, Vaasan keskussairaalan näytteenotosta (B1) tai hoitavasta yksiköstä.

 

 1. Näytteenottovälineet:
  • Puhdas muoviastia.
  • Keltakorkkinen, kirkasta nestettä sisältävä näyteputki sekä muovipipetti Cobas PCR Urine Sample –pakkauksessa (ks. näytepakkauksen ohje).
  • Suljettava muovipussi.
  • Henkilötietotarra (nimi + henkilötunnus).

 1. Virtsanäytteen antaminen:
  • Pese kädet huolellisesti, mutta älä tee alapesua.
  • Kerää ensivirtsaa puhtaaseen muoviastiaan 10-50 ml (0,1-0,5 dl).
  • Laske loppuvirtsa WC-pyttyyn.

 1. Virtsanäytteen siirto keltakorkkiseen näyteputkeen
  • Huomioi, että näyteputken kyljessä on nuolilla merkitty näytteen pienin ja suurin sallittu määrä.
  • Avaa näyteputken korkki.
  • Siirrä muoviastiasta pipetillä virtsaa näyteputkeen, kunnes nestepinta putkessa on nuolten välisellä alueella.
  • Sulje näyteputki huolellisesti.
  • Sekoita näyte kääntelemällä putkea ylösalaisin 5 kertaa.
  • Liimaa henkilötietotarra näyteputkeen.
  • Kirjoita näytteenottopäivämäärä ja kellonaika tarraan.
  • Laita näyteputki muovipussiin ja sulje pussi huolellisesti.

 1. Näytteen säilyttäminen

Näyte tulisi toimittaa mahdollisimman pian tutkittavaksi labora­torioon. Näyte on siihen asti säilytettävä huoneenlämmössä.

 1. Huomautuksia

Tartuntavaaran estämiseksi pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla näytteenoton jälkeen.

25.10.2016 Klinisk kemi