Sytologisia eli irtosolunäytteitä ovat muun muassa erilaisista kehon nesteistä, kuten virtsasta, selkäydinnesteestä ja pleuranesteestä otetut näytteet, yskösnäytteet sekä gynekologiset irtosolunäytteet eli papa-näytteet. Sytologisista näytteistä tutkitaan useimmiten syöpäsoluja. Näytetyypistä riippuen voidaan näytteestä tutkia myös tulehduksellisia tiloja tai muita tauteja. Näytteistä valmistetaan sytologian laboratoriossa erilaisia menetelmiä hyödyntäen näytelaseja. Näytteen alustavan mikroskooppisen tarkastelun tekee laboratoriohoitaja eli esitarkastaja, jonka jälkeen patologian alan erikoislääkäri eli patologi tutkii näytteen ja antaa siitä lopullisen lausunnon.

Pyrimme antamaan lausunnon kolmen viikon kuluessa näytteen saapumisesta osastollemme. Potilaana saat vastauksen sinua hoitavasta yksiköstä.

30.7.2021 HPY2