Hoitava yksikkö on varannut sinulle ajan Vaasan keskussairaalan röntgenosastolla, F-rakennus,1. kerros. Mikäli varattu aika ei sovi tai sinulla on muuta kysyttävää, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä hoitavaan yksikköön.

Täytä ja palauta alla oleva suostumuskaavake hoitavaan yksikköön, mikäli sinulle on aikaisemmin tehty rintojen alueen tutkimuksia (mammografia, ultraäänitutkimus, rintojen magneetti tai neulanäytteitä rintojen alueelta). Hoitava yksikkö hankkii kuvat/tutkimukset Vaasan keskussairaalan röntgenosastolle valmiiksi tutkimuspäivää varten.

Jos epäilet olevasi raskaana, kerro asiasta röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.

Valmistelut

  • Esivalmisteluja ei tarvita tutkimushetkellä.
  • Verinen erite tai neste rinnasta on edellytys tutkimuksen tekemiselle, muuten oikea tiehyt ei ole identifioitavissa eikä tutkimusta voi tehdä. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön myös, mikäli rinnan eritys on loppunut.

 Toimenpiteen kulku

  • Röntgenlääkäri ruiskuttaa vuotavaan maitotiehyeeseen pienen määrän kontrastiainetta, jonka jälkeen otetaan mammografiakuvia.  Kontrastiaine poistuu maitotiehyistä itsestään.
  • Tutkimus kestää yleensä 30 minuuttia, mutta varaa kuitenkin aikaa tutkimuksessa käyntiin noin 2 tuntia.

Jälkihoito

  • Jälkihoitoa ei tarvita.
  • Tutkimustuloksen saat hoitavasta yksiköstä (voi kestää 3-4 viikkoa).Peruuttamatta jääneestä tutkimuksesta veloitetaan erillinen maksu.

Tervetuloa

_____________________________________________________________________

Leikkaa ja palauta oheisessa kuoressa

Annan suostumukseni rintatutkimuskuvieni lähettämiseen / tilaamiseen Vaasan keskussairaalaan.

Mistä?_______________________________________

Nimi:      _____________________________________

Henkilötunnus:_________________________________

_______________        ____________________________________

Päiväys                                   Potilaan / Laillisen edustajan allekirjoitus

Palautusosoite:

Vaasan keskussairaala

_______________pkl/os

Hietalahdenkatu 2-4

65130 Vaasa

5.1.2016 Röntgen 3