Vaasan keskussairaalassa uskotaan toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Haluamme antaa asiakkaillemme parasta mahdollista hoitoa. Kehittyäksemme ja tullaksemme entistä paremmiksi haluamme sinulta palautetta toiminnastamme.

Palautteen voit antaa nimettömänä tai omalla nimelläsi. Seuraamme palautetta säännöllisesti ja otamme palautteet huomioon kun kehitämme toimintaamme. Halutessasi saat henkilökohtaisen vastauksen palautteeseesi, jos olet jättänyt yhteystietosi.

Jos saamanne hoito herättää teissä kysymyksiä, on hyvä keskustella asiasta lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa hoitoyksikössä. Hoidosta voit myös antaa palautetta seuraavin tavoin:

  • Ilmoitus vaaratapahtumasta
    • Mikäli koet, että omassa tai omaisesi hoidossa on tapahtunut virhe tai vaaratilanne, voit tehdä ilmoituksen joko verkkolomakkeella tai paperilomakkeella, jonka saat sairaalasta. Paperilomakkeen postimaksu on valmiiksi maksettu. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä tai omalla nimelläsi. Jos jätät yhteystietosi, saat tiedon asian etenemisestä. Ilmoitus lähetetään potilasturvallisuuskoordinaattoreille sekä laatujohtajalle, jonka jälkeen ilmoitus käsitellään vastuussa olevien ihmisten kanssa.
  • Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset
    • Muistutusta, kantelua tai potilasvahinkoilmoitusta tehdessä on mahdollista ottaa yhteyttä potilasasiamieheen. Vaasan keskussairaalassa on kaksi potilasasiamiestä, jotka neuvovat ja ohjaavat potilaita ja heidän omaisiaan potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Kiitos palautteestasi!

Tietosuojaseloste

7.5.2021 laatu