Asiakasraati

Vaasan keskussairaalan asiakasraati koostuu 12 jäsenestä, jotka on valittu Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaista. Raati edustaa Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaita, jolloin raadin jäsenten valinnassa on huomioitu mahdollisimman tasapuolisesti jäsenten ikä, sukupuoli, asuinalue ja kieli.

Raadin jäsenten valinnasta vastaa asiakasraatityöryhmä. Raadin jäsenet on valittu toimikaudeksi 2017–2020. Asiakasraatityöryhmä täydentää raadin kokoonpanoa tarpeen mukaan.
 

Asiakasraadin toiminta

Asiakasraadin toiminnan tavoitteena on asiakaslähtöisyyden lisääminen Vaasan keskussairaalassa. Raadin tehtävänä on tukea keskussairaalan tavoitetta asiakaslähtöisen hoidon tarjoamisessa ja tuoda palveluiden käyttäjien ajatuksia sairaalan toiminnan kehittämiseen. Asiakasraati kokoontuu 3–6 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Asiakasraadin yhteisestä näkemyksestä kirjoitetaan julkilausuma.