Asiakasraati

Vaasan keskussairaalan asiakasraati koostuu 12 jäsenestä, jotka on valittu Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaista. Raati edustaa Vaasan sairaanhoitopiirin asukkaita, jolloin raadin jäsenten valinnassa on huomioitu mahdollisimman tasapuolisesti jäsenten ikä, sukupuoli, asuinalue ja kieli.

Raadin jäsenten valinnasta vastaa asiakasraatityöryhmä. Raadin jäsenet on valittu toimikaudeksi 2013 – 2016. Asiakasraatityöryhmä täydentää raadin kokoonpanoa tarpeen mukaan.
 

Asiakasraadin toiminta

Asiakasraadin toiminnan tavoitteena on potilaskeskeisyyden lisääminen Vaasan keskussairaalassa. Raadin tehtävänä on tukea keskussairaalan tavoitetta potilaskeskeisen hoidon tarjoamisessa ja tuoda palveluiden käyttäjien ajatuksia sairaalan toiminnan kehittämiseen. Asiakasraati kokoontuu 3-6 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Asiakasraadin yhteisestä näkemyksestä kirjoitetaan julkilausuma.