Valinnanvapaus

Mistä on kyse?

Potilaan valinnanvapaus laajeni koskemaan erikoissairaanhoitoa vuoden 2014 alusta. Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että tarvitset erikoissairaanhoitoa, voit valita minkä tahansa kunnallisen sairaalan Suomessa antamaan sinulle tarvitsemaasi hoitoa – miksi et siis valitsisi Vaasan keskussairaalaa!

Miten hoitopaikan vaihto tehdään?

Hoitopaikan valinta tehdään yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Hoitopaikan valinta on lähetekohtainen, joten jos tarvitset erikoissairaanhoitoa uudelleen, hoitopaikan voi valita aikaisemmasta valinnasta riippumatta.

Aiheutuuko kauempana sijaitsevan hoitopaikan valinnasta kustannuksia?

Jos valitset hoitopaikan kauempaa kuin lähimmästä mahdollisesta sairaalasta, Kela korvaa matkasi ainoastaan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Lue lisää valinnanvapaudesta julkisessa terveydenhuollossa kuntaliiton sivuilta.

Viisi syytä valita Vaasan keskussairaala

1. Potilas on meille kaikkein tärkein.

Jotta potilaiden kotiutus ja jatkohoito kotona onnistuisivat mahdollisimman hyvin, yksikkömme ovat laatineet ohjeita paranemisen ja kuntoutuksen tueksi. Potilasohjeet löytyvät täältä. Kehitämme toimintaamme potilailta saadun palautteen perusteella:

sähköisen palautelomakkeen löydät täältä.

2. Tarjoamme tunnustetusti laadukasta ja turvallista hoitoa. Potilasturvallisuus on yksi toimintamme kulmakivistä, ja sen kehittämisessä olemmekin edelläkävijöitä Suomessa. Lue lisää potilasturvallisuudesta.  SHQS-sertifikaatin mukainen laaduntunnustuksemme uusittiin vuonna 2018, ja kansainvälisen Baby-Friendly Hospital -vauvamyönteisyyssertifikaatin uusimme vuonna 2018. Hoidon laadun takaamiseksi seuraamme, arvioimme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Hoitomme tulokset ovat erinomaisia

3. Laajaan toimintaamme kuuluvat erikoissairaanhoidon palvelut,

kuten päivystys, tutkimukset, leikkaukset ja muut hoidot, väestön terveyden edistäminen, synnytykset, kuntoutus sekä monet tukitoiminnot. Lue lisää erikoisaloistamme ja tutustu osastoihimme ja poliklinikoihimme.

4. Ammattitaitoinen henkilökuntamme

Henkilökuntamme on aidosti kaksikielistä, ja tarjoamme potilaalle hoitoa hänen omalla äidinkielellään. Kieltenopettajamme huolehtii henkilökunnan kielitaidosta eri ammattiryhmille räätälöidyillä kursseilla. Ammattitaitoaan henkilökuntamme pitää yllä lisäkouluttautumalla. Lue lisää henkilöstön osaamisesta. Vaasan keskussairaala toimii myös opetussairaalana lääketieteen ja hoitoalan opiskelijoille.

5. Käytössämme on huippumodernia tekniikkaa

Muun muassa vuonna 2014 avatussa Y-rakennuksessa, joka edustaa uuden sukupolven viihtyisää ja avaraa sairaalarakentamista. Y-rakennuksessa sijaitsee muun muassa päivystys, päiväkirurgian tilat leikkaussaleineen sekä vuodeosastoja.

Vaasan keskussairaalan U-rakennuksen suunnittelu aloitettiin helmikuussa 2013. Keväällä 2017 valmistuneeseen rakennukseen sijoittuvat puhdastilat sairaala-apteekin ja iso-tooppitutkimusten tarpeisiin, sairaala-apteekki, isotooppiosasto sekä osa vastaanottotoiminnoista. U-rakennus on ollut Vaasan sairaanhoitopiirin historian vaativin rakennushanke.