Osaaminen ja oppiminen ovat voimavarojamme. Kannustamme henkilöstöä aktiivisesti ja jatkuvasti vahvistamaan ammattitaitoaan tarjoamalla henkilöstölle koulutusta koulutustavoitteiden ja osaamisen kehittämiseksi laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Teemme tiivistä yhteistyötä Vaasan, Turun ja Helsingin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, joten käytössämme on viimeisin tutkimus- ja koulutustieto, ja näin pystymme tarjoamaan henkilöstöllemme uusinta osaamista monilta eri erikoisalalta.

Näemme kaksikielisyyden voimavarana ja kannustamme henkilöstöä käyttämään kieliä aktiivisesti. Meillä on oma kieltenopettaja ja tarjoamme kieltenopetusta työaikana.

Kaikki uudet työntekijät osallistuvat moniammatilliseen perehdytysohjelmaan sekä saavat ohjausta ja opastusta työssään.

1.12.2015 VKSadmin