Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemässä hoidon tulosten vertailussa olemme laajan päivystyksen keskussairaaloihin nähden huippusairaala. Hoidon tulosten vertailussa on mitattu seuraavia sairauksia:

  • sydäninfarkti tai muu sepelvaltimokohtaus
  • aivoinfarkti
  • lonkkamurtuma
  • tekonivelleikkaus

Johtajaylilääkäri Auvo Rauhalan esityksessä on merkitty Vaasan keskussairaalan tulokset punaisella nuolella. Plus-merkki osoittaa, kummalla puolella sijoitus on parempi.

Vaasan keskussairaala on kahdeksasta keskussairaalasta ykkönen, kun sairaalat asetetaan paremmuusjärjestykseen kaikkien mittareiden keskiarvojen perusteella.

Hoidon tulosten lisäksi Vaasa sijoittuu korkealle myös korvattujen potilasvahinkojen vertailussa. Kaikista Suomen sairaanhoitopiireistä Helsingin ja Uudenmaan alueella on vähemmän korvattuja potilasvahinkoja 10 000 toimenpiteellistä hoitojaksoa kohden kuin Vaasassa. Liitteen viimeisellä sivulla löytyy taulukko, joka on julkaistu Seura-lehden artikkelissa "Missä eniten potilasvahinkoja", 13.10.2016.

Vaasan keskussairaalan hoidon tulokset verrattuna laajan päivystyksen keskussairaaloihin >>

19.1.2017 VKSadmin