Auria Biopankki on Suomen ensimmäinen biopankki. Vuonna 2012 perustivat Turun Yliopisto, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit Auria Biopankin. Keväällä 2014 sai Auria Biopankki toimiluvan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta. Vuoden 2020 alusta siirtyi valvonta Valviralta Fimealle

Auria Biopankki

Biopankkilaki astui voimaan syksyllä 2013

Biopankkilaki ohjaa biopankin toimintaa ja vahvistaa näytteenantajan oikeusturvaa ja parantaa tutkijoiden edellytyksiä hyödyntää näytekokoelmia. Biopankkinäytteiden avulla edistetään lääketieteellistä tutkimusta, jonka tarkoitus on kehittää uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja. Näytteenantajan annettua kirjallisen suostumuksen, saa biopankki kerätä ja säilyttää näytteitä näytteenantajan suostumuksella tulevia tutkimustarpeita varten

Näytteiden keräys

Vaasan sairaanhoitopiirin alueelta kerätään toistaiseksi vain verinäytteitä yli 18 vuotialta henkilöiltä.

Biopankkinäyte kerätään ainoastaan muiden terveydenhuollon veri-näytteiden yhteydessä, joten osallistumisesi takia ei tarvita ylimääräisiä käyntejä.

Näytteenottolähete on voimassa kunnes näyte on otettu.

Suostumus tai kieltolomakkeen täyttämisen jälkeen, voit jättää lomakkeen poliklinikan ilmoittautumisluukulla olevalle henkilölle. Poliklinikka lähettää lomakkeen edelleen Vaasan keskussairaalan Auria Biopankin yhteyshenkilölle.

Näytteenottopaikka valitaan henkilön asuinkunnan mukaan. Fimlabin laboratorio huolehtii verinäytteiden ottamisesta alueella.

Lomakkeessa tulee olla täytettynä seuraavat tiedot

Mikäli seuraavia tietoja ei ole lisätty tai ovat epätäydellisesti merkitty lomakkeseen, lähettää Auria Biopankin tutkimushoitaja lomakkeen sinulle korjattavaksi tai täydennettäväksi. Lomakkeessa tulee olla seuraavat tiedot:

Täydellinen henkilötunnus, tarvitsemme kaikki 11 merkkiä (PP.KK.VV-XXXX tai PP.KK.VVAXXXX)

Allekirjoituksesi. Allekirjoitus tulee merkitä allekirjoituskohtaan, ei nimen kohdalle

Päivänmäärä. Päivänmäärä voi merkitä ennen tai jälkeen allekirjoituksen 

Biopankkinäyte

Laboratorio ottaa biopankkinäytteen, joka on yksi10 ml veriputki.

Biopankkinäyte ottavat Fimlabin laboratorio Vaasan sairaanhoitopiirin alueella, ainoastaan maanantai -torstaina klo 8-10 välisenä aikana.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella ottavat seuraavat laboratoriot Auria biopankin verinäytteen muiden terveydenhuollon tilaamien näytteiden kanssa:

Vaasan keskussairaalan alueella on 9 eri laboratorion toimipistettä

 

Närpiön laboratorio

 

Mustasaaren laboratorio

 

Oravaisen ja Vöyrin laboratoriot 

 

Huom!

Auria Biopankkinäytteitä voi ainoastaan ottaa maanantaista- torstaihin klo 8-10 välisenä aikana.

Auria Biopankkinäytteitä ei voi ottaa aattopäivänä tai päivää ennen arkipyhää.

 

Miten voin ilmoittaa kiinnostukseni antaa biopankkisuostumuksen?

Vaasan keskussairaalan poliklinikan kutsukirjeen mukana tulee Auria Biopankin saatekirjeen lisäksi, Auria Biopankin tiedote liittyen biopankki-suostumukseen sekä suostumus- että kieltolomakkeet.

Kun olet hyväksynyt osallistumisesi tai kieltosi täyttämällä kyseisen lomakkeen allekirjoittanut  ja merkinnyt siihen päiväyksen, voit tuoda valmiiksi täytetyn suostumus- tai kieltolomakkeen mukanasi kun tulet Vaasan keskussairaalan poliklinikalle ja jättää se poliklinikan ilmoittautumisluukulla olevalle henkilölle.

Linkki Auria Biopankin sähköiseen Suostumukseen 

 

Linkki Auria Biopankin sähköiseen Kieltoon

Vastaanotettua ja rekisteröityä ilmoituksesi, lähettää Auria Biopankki sinulle kopion lomakkeesta. Tätä ei tarvitse lähettää takaisin, vaan sen saat pitää. Mikäli Auria biopankki toivoo että lähetät lomakkeen takaisin on kirjeessä mukana myös palautuskuori.

Suostumus tai kiellon voit tehdä milloin vain.

Päätös ei vaadi että sinulle tulee kutsukirje Vaasan keskussairaalasta.

Voi myös käydä täyttämässä  suostumuksen tai kiellon sähköisesti Auria Biopankin verkkosivuilla, tunnistautumalla henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten,  mobiilivarmenteen tai varmennekortin avulla.

Voit tulostaa itsellesi dokumentin Auria Biopankin www-sivuilta:

Linkki tulostettavaan Suostumuskavakkeeseen pdf-muodossa

 

Linkki tulostettavaan Kieltokaavakkeeseen pdf-muodossa

 

Voit myös ottaa yhteyttä Vaasan sairaanhoitopiirin Auria Biopankin tutkimushoitajaan puhelimitse: 040 649 3113 tai s-postitse: auria.forskningsskotare@vshp.fi ja pyytä häntä lähettämään sinulle tarvittava lomake.

 

Päätös ei ole sitova

Biopankkikiellon tai aiemmin annetun suostumuksen peruminen on mahdollista. Muutoksen tulee aina tehdä kirjallisesti käyttämällä Auria biopankin suostumus ja kieltolomaketta.

Mikäli haluat muuttaa suostumuksen kielloksi, ei mahdollisesti aikaisempia tutkimukseen luovutettuja näytteitä ei voida vetää takaisin. Suostumuksen muutettua kielloksi tarkoittaa että, jatkossa ei näytteitä tai tietojasi luovuteta biopankkitutkimukseen.

 

Lisää informaatiota löydät Auria Biopankin verkkosivuilta

Linkki Auria Biopankin verkkosivuille

 

Linkki kansalaisten kysymyksiä Biopankista

 

1.7.2021 Redaktion_Toimitus