Vaasan keskussairaalassa on otettu käyttöön eOdotus-palvelu, joka kuvaa jonotietoja.

Olemme ottaneet käyttöön eOdotus-palvelun, joka kuvaa jonotietoja. Nyt asiakkaat voivat seurata jonotietoja reaaliaikaisesti:

eOdotus-palveluun

Lähetteiden käsittelyaika

Mittari kertoo, kuinka monta prosenttia lähetteistä on käsitelty 0-3 päivässä.

Odotusaika ensikäynnille

Mittari kertoo viimeisimmän vuorokauden mukaisen jonotusajan mediaanin eli sen, kuinka monta vuorokautta potilaan täytyy odottaa hoidon tarpeen arviointia eli ensikäyntiä tai -kontaktia kyseiselle erikoisalalle. Tavoitteemme on, että jonotusaikojen mediaani on 30 vuorokautta tai vähemmän. Mittarin taustaväri on vihreä, mikäli mediaani on 30 vrk tai vähemmän. Potilaalle tulee lain mukaan tehdä hoidon tarpeen arviointi 90 vrk:n kuluessa.

Odotusaika hoitoon pääsyyn

Mittari kertoo viimeisimmän vuorokauden jonotusaikamediaanin eli sen, kuinka kauan potilas joutuu odottamaan hoitoa hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Jonotusaika lasketaan alkavaksi siitä päivästä, kun potilas on asetettu hoitojonoon. Jonotusaikojen mediaanitavoite on 50 vuorokautta tai vähemmän. Mittarin taustaväri on vihreä, mikäli mediaani on 50 vrk tai vähemmän. Potilaan tulee lain mukaan saada hoitoa 180 vrk:n kuluessa.

Odotusaika leikkaustoimenpiteeseen

Mittari kertoo viimeisimmän vuorokauden jonotusaikamediaanin tavallisimpiin leikkaustoimenpiteisiin THL:n mukaan. Jonotusaika lasketaan alkavaksi siitä päivästä, kun potilas on asetettu leikkausjonoon. Tavoitteemme on, että jonotusaikamediaani on 50 vuorokautta tai vähemmän (laissa 180 vuorokautta). Mittarin taustaväri on vihreä, mikäli mediaani on 50 vrk tai vähemmän.

Jonotusajat voivat vaihdella potilailla riippuen heidän terveydentilastaan ja omista toiveistaan.

Jonotusaikojen mediaani on keskimmäinen luku kaikkien potilaiden jonotusajoista, kun ne asetetaan suuruusjärjestykseen.

Tiedot päivittyvät yhden vuorokauden viiveellä.

1.7.2020 Redaktion_Toimitus