Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla. Terveydenhuoltolaki määrittää, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon. Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö.

Erikoissairaanhoidossa kiireettömän hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Arvio voidaan tehdä lähetteen perusteella ja jos todetaan, että tarvitset sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista. Arvio voidaan tehdä myös kutsumalla sinut tutkimuksiin sairaalaan. Erikoislääkäri tekee arvionsa hoidon tarpeesta, perustuen lähetteen tietojen lisäksi tilattujen tutkimusten ja/tai lääkärintutkimuksen tuloksiin, kolmessa kuukaudessa (lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa kuudessa viikossa) lähetteen saapumisesta. Jos tutkimuksissa todetaan, että tarvitset sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa (lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa kolmessa kuukaudessa) hoidon tarpeen arvioinnista.

Jos sairaanhoitopiiri ei voi itse antaa hoitoa lakien mukaisissa enimmäisajoissa, on sen järjestettävä hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta.

Jos sairaanhoitopiiri ei voi järjestää Suomessa hoitotakuulainsäädännössä tarkoitettua hoitoa säädetyissä enimmäisajoissa, sen on sinun pyynnöstä annettava ennakkolupa hakeutua sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kustannuksella hoitoon Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioon taikka Sveitsiin. Ennakkolupaa myönnettäessä on otettava huomioon sinun sen hetkinen terveydentila ja todennäköinen taudinkulku.

Hoitotakuu koskee myös henkilöitä, jotka eivät ole jäsenkuntiemme asukkaita, mutta valitsevat kuitenkin kiireettömän hoidon hoitopaikakseen sairaalamme.

Lue lisää Finlexin sivuilta:

Terveydenhuoltolaki, 6.luku: Hoitoon pääsy

9.6.2020 Redaktion_Toimitus