On tärkeää, että muistat ottaa mukaan sairaalaan:

  • kutsukirjeen tai poliklinikkakortin
  • neuvolakortin (alle kouluikäiset)
  • äitiyskortin (raskaana olevat)
  • Kela-kortin
  • ajan tasalla olevan listan käyttämistäsi lääkkeistä, esimerkiksi tulostettu lääkekortti (www.laakekortti.fi) tai reseptit. Muista ilmoittaa lääkekortissa myös lääkkeiden vahvuus ja annostelu.
  • osastolle tultaessa omat henkilökohtaisen tarvikkeet ja mahdolliset apuvälineet.

Jos haluat, voit ottaa myös mukaan:

  • matkapuhelimen
  • oman kannettavan tietokoneen
  • lapsipotilaille jonkin mieluisan lelun.

Kotiin kannattaa jättää:

  • suuret rahasummat, arvoesineet ja korut. Sairaala ei vastaa henkilökohtaisesta omaisuudesta tai kadonneista tavaroista.

Myös tupakkatuotteet voit jättää kotiin. Vaasan keskussairaala haluaa omalta osaltaan edistää väestön terveyttä ja hyviä elintapoja, joten olemme savuton sairaala. Tupakointi lisää leikkauksen riskitekijöitä ja hidastaa leikkauksesta toipumista, joten erityisesti leikkauspotilaiden olisi hyvä harkita tupakoinnin lopettamista ennen leikkaukseen tuloa. Sairaalan kanttiinissa ei myydä tupakkatuotteita. Jos et voi olla tupakoimatta sairaalassaolosi aikana, tupakointi on sallittu ainoastaan erikseen rajatuilla alueilla ulkotiloissa.

Lue lisää tupakoinnin lopettamisesta Käypä hoito -ohjeista. 

Stumppi.fi ja Suomen ASH ry:n -sivuilta löydät vertaistukea, blogeja sekä käytännön neuvoja ja vinkkejä tupakoinnin lopettamiseen.

21.5.2021 Redaktion_Toimitus