Ensisijaisena tavoitteenamme on tarjota sinulle parasta mahdollista hoitoa ja kohtelua. Potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain (785/1992) mukaan jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Lain mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Lapsipotilaita hoidettaessa otetaan huomioon myös muun perheen tarpeet.

Hyvä hoito toteutuu sujuvana prosessina ja turvallisesti. Hyvä hoito on näyttöön, vaikuttaviin hoitomenetelmiin ja hoitosuosituksiin perustuvaa. Meille on tärkeää, että sinä tunnet potilaana olleesi hyvässä hoidossa. Hyvä hoito toteutetaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa huomioiden mahdollisuuksien mukaan hänen yksilölliset tarpeensa ja toiveensa. Potilasta kohdellaan ystävällisesti ja kunnioittavasti niin, ettei loukata hänen ihmisarvoaan, yksityisyyttään tai vakaumustaan. Hyvässä hoidossa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös potilaan äidinkieli ja kulttuuri.

29.5.2019 Potilasasiamies1