Itsemääräämisoikeus

Hoidosta päätettäessä sinulla on potilaana itsemääräämisoikeus. Se tarkoittaa oikeutta kieltäytyä hoidosta, tietystä hoidon osasta tai toimenpiteestä. Hoito tulee toteuttaa yhteisymmärryksessä kanssasi. Jos kieltäydyt tarjotusta hoidosta tai toimenpiteestä, on yhdessä lääkärin kanssa pyrittävä löytämään mahdollisuuksien mukaan jokin muu lääketieteellisesti hyväksyttävä tapa hoitaa. Potilaan itsemääräämisoikeudesta säädetään potilaslain 6§:ssä.

Itsemääräämisoikeus ei tarkoita oikeutta saada mitä tahansa hoitoa, vaan lääkäri päättää hoidosta lääketieteellisen asiantuntemuksensa perusteella neuvotellen siitä kanssasi.

Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeus

Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö ratkaisee tilanteen mukaan arvioiden alaikäisen kyvyn päättää hoidostaan. Arviointiin vaikuttavat hoitopäätösten merkittävyys ja hoitoon liittyvät riskit sekä alaikäisen kyky ymmärtää päätösten tai hoidosta kieltäytymisen merkitys terveydelleen. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeudesta säädetään potilaslain 7 §:ssä.

Opetussairaala

Vaasan keskussairaala toimii opetussairaalana, jossa lääketieteen ja terveydenhuoltoalan opiskelijat työskentelevät harjoittelujaksoillaan. Hoidostasi vastaa kuitenkin aina erikoislääkäri ja/tai koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Jos et halua opiskelijoiden osallistuvan hoitotilanteeseesi, sinulla on oikeus kieltäytyä siitä.