Elinluovutus voi antaa toiselle ihmiselle mahdollisuuden elämän jatkumiseen. Luovutettu elin on lahja elämälle.

Elinluovutuksia koskevan lain mukaan elinsiirtoon sopiva vainaja on suostunut elintensä luovutukseen, ellei hänen tiedetä sitä elinaikanaan kieltäneen. Lääkärin tulee mahdollisuuksien mukaan selvittää potilaan omaisilta, mikä vainajan tahto oli. Jos varmuutta ei saada käytettävissä olevassa ajassa, elinsiirto voidaan silti tehdä.

Lisätietoa elinluovutuksista

Lahja elämälle elinluovutuskortti

6.2.2020 Redaktion_Toimitus