Hoitotahto eli hoitotestamentti on tahdon ilmaisu tulevasta hoidosta siltä varalta, että et itse pysty ilmaisemaan hoitoosi liittyviä toiveitasi. Hoitotestamentti voi tulla ajankohtaiseksi tilanteissa, joissa et pysty osallistumaan hoitopäätöksiin esimerkiksi äkillisen onnettomuuden, tajuttomuuden tai sairauden vuoksi.

Hoitotahto voi sisältää erityistoiveita hoidon suhteen tai sen avulla voi kieltäytyä jostain tietystä hoidosta. Hoitotahdossa voidaan valtuuttaa toinen henkilö tekemään tarvittavat hoitopäätökset hoitotahdon laatijan puolesta. Hoitotahdon avulla selvennetään potilaan tahtoa, kun sitä ei voida saada muuten selville ja autetaan näin läheisten epätietoisuutta ja ahdistusta hoitoratkaisuissa vaikeassa tilanteessa. 

Hoitotahto tehdään kirjallisesti ja siinä on tekijän omakätinen allekirjoitus ja päiväys. Hoitotahto tallennetaan potilaan sairauskertomukseen. Kelan hallinnoimassa kansallisessa terveydenhuollon sairaskertomusarkistossa (KanTa) jokainen voi itse ylläpitää hoitotahtonsa ajanmukaisuutta. Hoitotahto on tarkoitettu hoito-ohjeeksi tilanteissa, joissa parantumisen toivo on mennyt. Hoitotahtoa ei sovelleta, jos joutuu sairaalaan äkillisesti tajuttomana, mutta toipuminen on mahdollista. Hoitotahdon voimassaoloajan pituudesta ei ole selkeitä määräyksiä. Lääketieteen kehityksen vuoksi on mahdollista, että hoidon mahdollisuudet ja ennuste ovat muuttuneet hoitotahdon kirjoittamisen ja sen täytäntöönpanon välillä. Siksi on suositeltavaa, että hoitotahdon tekijä tarkistaa sisällön aika ajoin, mieluimmin alle kymmenen vuoden välein. Tarkistamispäivämäärä on syytä kirjata.

Hoitotahdon tekijä voi milloin tahansa peruuttaa oman hoitotahtonsa tai muuttaa sen sisältöä. On tärkeää, että muutos tai peruutus kirjataan yhtä huolella kuin hoitotahdon olemassaolokin. Hoitotahdossa ilmaistu kieltäytyminen aktiivisesta hoidosta on lääkäriä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä sitova sekä omaisia ohjaava, ellei ole perusteltua syytä epäillä, että potilaan tahto olisi hoitotahdon laatimisen jälkeen muuttunut.

Lähde: Ritva Halila ja Pertti Mustajoki. Hoitotahto - käytännön ohjeita. Lääkärikirja Duodecim. 25.2.2015

10.11.2015 VKSadmin