Kaksikielisessä sairaalassamme sinulla on oikeus saada hoitoa omalla äidinkielelläsi, suomeksi tai ruotsiksi. Kielellisillä oikeuksilla on lainsäädännöllinen perusta Suomen perustuslaissa 6§ ja 17§, kielilaissa ja terveydenhuoltolaissa 6§. Vaasan keskussairaalan kieliohjelman tavoitteena on potilaan kielellisten oikeuksien toteuttaminen.

Kaksikielisyys tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada palvelua suomeksi tai ruotsiksi ensikontaktista hoidon päättymiseen saakka. Kirjalliset dokumentit, kuten ajanvarauskirjeet, hoito- ja potilasohjeet ja erilaiset esitteet annetaan omalla äidinkielelläsi. Sinulla on oikeus saada hoidon loppulausunto eli epikriisi omalla äidinkielelläsi ja pyytää tarvittaessa käännöstä, jos saat lausunnon muulla kuin omalla äidinkielelläsi. Mikäli tarvitset käännöstä, ota yhteyttä yksikköön, jossa sinua on hoidettu.

Jos äidinkielesi on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, voidaan hoidossasi käyttää mahdollisuuksien mukaan tulkkia.

1.12.2015 VKSadmin