EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan kansallisesti perjantaista 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Vaasan keskussairaalan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä on muun muassa:

Vaasan sairaanhoitopiirillä on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille (rekisteröidyille) uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Tietosuojavastaavana Vaasan keskussairaalassa toimii Tuija Viitala, puh 06 213 1840.

8.5.2019 Redaktion_Toimitus