Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme tietojasi lain velvoittaman ajan. Potilastietojen säilytysajat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista. VSHP:ssä säilytysajat ovat ohjeistettu arkistonmuodostussuunnitelmassa.

Jos huomaat, että meillä on sinusta epätarkkoja tai virheellisiä henkilötietoja, voit pyytää meitä oikaisemaan ne. Sinulla on oikeus tiedon oikaisuun.

Oikaiseminen tarkoittaa, että

  • virheellisiä tietoja voi korjata
  • puutteellisia tietoja voi täydentää.

Tietojen oikaiseminen on maksutonta. Jos oikaisupyyntö on perusteeton tai kohtuuton, rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä. Jos rekisterinpitäjä oikaisee tietojasi, sen on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aiemmin luovutettu. Voit pyytää rekisterinpitäjää kertomaan sinulle, kenelle tietojasi on luovutettu.

8.5.2019 Redaktion_Toimitus