Vaasan keskussairaala on opetussairaala, jossa hoitoalan ja lääketieteen eri vaiheiden opiskelijat suorittavat opintojensa käytännön harjoittelua. Harjoittelun aikana opiskelijat tutkivat ja hoitavat potilaita opettajiensa ohjauksessa.

Opetuksesta ja hoidosta vastaavat eri alojen kokeneet asiantuntijat, erikoislääkärit ja hoitajat. Opiskelijoilla, kuten kaikilla sairaalatyötä tekevillä, on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Sairaalan toimiessa opetussairaalana on mahdollista, että tutkimuksessa tai toimenpiteessä on mukana lääketieteen tai hoitoalan opiskelijoita. Opetustilanteet eivät kuitenkaan muuta tutkimuksen tai hoidon toteutustapoja. Tilanteet vaihtelevat yksittäisen opiskelijan ja potilaan kohtaamisesta muutaman opiskelijan pienryhmissä tapahtuvaan opetukseen. Halutessaan potilas voi kieltää opiskelijoiden läsnäolon hoito- tai tutkimustilanteessaan.

Positiivinen suhtautuminen opiskelijoihin auttaa heitä kehittymään terveydenhuollon ammattilaisiksi, joilla on vahva käytännön kokemus potilaiden hoitamisesta. Opetussairaalana toimiminen luo ammattitaitoisia tulevaisuuden hoitajia ja lääkäreitä myös Vaasan keskussairaalaan.

21.11.2016 VKSadmin