Sinulla on oikeus saada asiakastietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajalta potilasrekisterin käyttölokitietojen tietopyyntö-lomakkeella lokirekisterin perusteella maksutta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu sinua koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Jos huomaat käyttölokitiedot saatuasi, että asiakastietojasi on käytetty tai luovutettu ilman riittäviä perusteita, voit käynnistää asiakasaloitteisen käytönvalvontaprosessin täyttämällä selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä-lomakkeen.

Pyyntö osoitetaan VKS/tietosuojavastaava/potilaskertomusarkisto.

 

16.5.2022 Potilasarkisto 2