EU:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan sinulla on oikeus tarkistaa omat tietosi. Potilastietoja voit pyytää kirjallisella potilastietojen kopiopyyntö-lomakkeella tai vaihtoehtoisesti voit laatia vapaamuotoisen kirjeen, josta käy ilmi lomakkeessa vaaditut tiedot. Pyyntö osoitetaan VKS/potilaskertomusarkistoon. 

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle ja hoidolle tai jonkun muun henkilön oikeuksille. Jos tietojen luovutusta halutaan rajoittaa tai tehdään epäävä päätös, on päätös annettava potilaalle kirjallisena perusteluineen ja valitusosoituksineen. Potilas voi saattaa kielteisen päätöksen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Hän toimittaa tietosuojavaltuutetulle vapaamuotoisen hakemuksen ja liittää siihen kopiot tarkastuspyynnöstä ja päätöksestä.

Röntgenkuvat

Voit tehdä röntgenkuva tilauksen potilastietojen kopiopyyntö-lomakkeella. Toimitamme kuvat CD/DVD-tallenteina. Alkuperäisiä filmiröntgenkuvia lainaamme ainoastaan jatkohoitopaikkaan laitosten välisinä siirtoina. Röntgenkuvien säilytysaika on 12 vuotta kuvauksesta.

Omakanta

Täysi-ikäinen potilas voi katsoa omat potilastietonsa Omakanta-portaalin kautta, jonne voi kirjautua joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät Kelan KanTa-sivustolta.

Vaasan keskussairaalan potilastiedot:

  • käyntien tekstit
  • diagnoosit
  • toimenpiteet
  • riskitiedot
  • lääkitystiedot
  • reseptit

talletetaan kansallisen potilastiedon arkistoon 18.11.2015 alkaen. Sitä vanhemmat tiedot ovat pyydettävissä kirjallisella pyynnöllä potilaskertomusarkistosta.

22.8.2019 Potilasarkisto