Alaikäinen/holhottava

Alaikäisen kohdalla tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa. Mikäli hoidosta päättämään kykenevä alaikäinen kieltää tietojensa antamisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, ei tällä myöskään ole tarkastusoikeutta potilasasiakirjoihin.

Edunvalvoja ei voi käyttää vajaavaltaisen tai holhouksen alaisen henkilön tarkastusoikeutta, ellei edunvalvontaa koskevassa päätöksessä ole nimenomaisesti ulotettu edunvalvontaoikeutta myös henkilön potilastietoihin.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Kuolleen henkilön elinaikana annettua hoitoa koskevat potilastiedot ovat pääsääntöisesti samalla tavoin salassa pidettäviä kuin elävän henkilön. Kuolleen henkilön elinaikaista hoitoa koskeviin potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja voidaan antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai etujensa selvittämisestä tai toteuttamista varten. Vainajan elinaikaisia potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin se on kyseisen käyttötarkoituksen kannalta välttämätöntä. Pyyntö osoitetaan VKS/potilaskertomusarkistoon.

26.11.2020 Redaktion_Toimitus