EU tietosuoja-asetuksen (2016/679) 5 artiklan mukaisesti potilasrekisterin tietojen on oltava virheettömiä ja rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia.

Mikäli potilasasiakirjoissa on mielestäsi virheellinen tieto tai käyttötarkoitussidonnaisuuden kannalta turha tieto, voit käyttää virheen oikaisuvaatimus-lomaketta tai laatia vapaamuotoisen kirjeen, josta ilmenee lomakkeessa esitetyt asiat. Olennaista on yksilöidä mahdollisimman tarkasti se tieto tai ne tiedot, jotka tulee joko korjata tai poistaa. Pyyntö osoitetaan VKS/potilaskertomusarkistoon.

Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy potilaan vaatimusta tiedon korjaamisesta, on hänelle annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen ja valitusosoituksineen. Voit siinä tapauksessa saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi sekä toimittaa tietosuojavaltuutetulle vapaamuotoisen hakemuksen ja liittää siihen kopiot päätöksestä, oikaisuvaatimuksesta ja virheellisestä asiakirjasta.

16.5.2022 Potilasarkisto 2