Poliklinikkamaksu 41,20 € / käynti

 • Peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä (koskee myös yhteispäivystystä)
 • Maksua ei peritä henkilöiltä, joiden hoito jatkuu toisessa hoitolaitoksessa tai kunnallisessa vanhainkodissa

Sarjahoitomaksu 11,40 € / käynti

 • Laskutetaan korkeintaan 45 kertaa/kalenterivuosi
 • Peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä

Päiväkirurgiamaksu 135,10 €

 • Peritään myös alle 18-vuotiailta

Lyhytakainen laitoshoito 48,90 € / vuorokausi

 • Hoitopäivä on yksi vuorokausi, uusi hoitopäivämaksu alkaa vuorokauden vaihtuessa, kello 00:00
 • Alle 18-vuotiaat korkeintaan 7 vuorokautta/kalenterivuosi
 • Jos potilas siirtyy toiseen hoitolaitokseen, lähettävä hoitolaitos ei peri maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy

Maksu lyhytaikaisesta psykiatrisesta hoidosta 22,50 € / vuorokausi

 • Alle 18-vuotiaat korkeintaan 7 vuorokautta/kalenterivuosi

Maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta

 • Peritään maksukyvyn mukaan (tulot)

Kuntoutusmaksu (ostopalvelu) 16,90 € / hoitopäivä
Peruuttamaton käynti 50,80 €

 • Peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä

Maksun perimättä jättämisen ja alentamisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyn lain (3.8.1992/734) §11 mukaan koskee vain pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja.

Maksukatto 

Terveyden- ja sairaanhoidon maksuille on 683 euron maksukatto. Kun maksukatto ylitetään, muita maksuja ei peritä kuin 22,50 euroa/hoitopäivä lyhytaikaisesta laitoshoidosta 18 vuotta täyttäneeltä.

Maksukaton täyttymisen seuraaminen on palvelun käyttäjän (potilaan tai läheisten) vastuulla. Maksujen kertymistä seurataan asiakasmaksukortilla, johon maksukattoon sisältyvät maksut merkitään. Maksukattoon lasketaan myös mukaan maksut, jotka koskevat asiakkaan huollettavina olevien alaikäisten lasten saamia palveluja.

Kertymäkausi on yksi kalenterivuosi, eli 1.1.–31.12. Vanhentumisaika on seuraava kalenterivuosi.

Muun muassa seuraavia maksuja ei huomioida maksukattoa laskettaessa:

 • Maksuja, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjäin tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain tai potilasvahinkolain mukaan.
 • Maksuja, joiden suorittamiseen potilas saa toimeentulotukea.

Kun maksukatto täyttyy, palvelun käyttäjälle annetaan vapaakortti. Vapaakortin myöntää hoitolaitos, jossa palvelun käyttäjän maksukatto täyttyy. Palvelun käyttäjän on tarvittaessa esitettävä kuitit suoritetuista maksuista vapaakortin myöntäjälle. Vaasan keskussairaalassa vapaakortin myöntää talousosasto, puhelin (06) 213 1890.

Ulkomaalaisten potilaiden hoitokustannukset

2.7.2021 ekonomi