Poliklinikkamaksu 41,20 € / käynti

  • maksua ei peritä henkilöiltä, joiden hoito jatkuu toisessa hoitolaitoksessa tai kunnallisessa vanhainkodissa

Sarjahoitomaksu 11,40 € / käynti

  • laskutetaan korkeintaan 45 kertaa/kalenterivuosi 18-vuotta täyttäneiltä

Päiväkirurgiamaksu 135,10 €

Lyhytakainen laitoshoito 48,90 € / vrk

  • hoitopäivä on yksi vuorokausi, uusi hoitopäivämaksu alkaa vuorokauden vaihtuessa, klo 00:00
  • alle 18-vuotiaat korkeintaan 7 vrk/kalenterivuosi
  • jos potilas siirtyy toiseen hoitolaitokseen, lähettävä hoitolaitos ei peri maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy

Maksu lyhytaikaisesta psykiatrisesta hoidosta 22,50 € / vrk

  • alle 18-vuotiaat korkeintaan 7 vrk/kalenterivuosi

Maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta

  • peritään maksukyvyn mukaan (tulot)

Kuntoutusmaksu (ostopalvelu) 16,90 € / hoitopäivä

Peruuttamaton käynti 50,80 €

  • peritään 15 vuotta täyttäneiltä

Vilma-potilaskoti 45 € / yö, perhehuone: 100 € / yö

Maksukatto 

Terveyden- ja sairaanhoidon maksuille on 683 euron maksukatto. Kun maksukatto ylitetään, muita maksuja ei peritä kuin 22,50 euroa/hoitopäivä lyhytaikaisesta laitoshoidosta 18 vuotta täyttäneeltä.

Maksukaton täyttymisen seuraaminen on palvelun käyttäjän (potilaan tai läheisten) vastuulla. Maksujen kertymistä seurataan asiakasmaksukortilla, johon maksukattoon sisältyvät maksut merkitään. Maksukattoon lasketaan myös mukaan maksut, jotka koskevat asiakkaan huollettavina olevien alaikäisten lasten saamia palveluja.

Kertymäkausi on yksi kalenterivuosi, eli 1.1.-31.12. Vanhentumisaika on seuraava kalenterivuosi.

Mm. seuraavia maksuja ei huomioida maksukattoa laskettaessa:

  • maksuja, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjäin tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain tai potilasvahinkolain mukaan
  • maksuja, joiden suorittamiseen potilas saa toimeentulotukea.

Kun maksukatto täyttyy, palvelun käyttäjälle annetaan vapaakortti. Vapaakortin myöntää hoitolaitos, jossa palvelun käyttäjän maksukatto täyttyy. Palvelun käyttäjän on tarvittaessa esitettävä kuitit suoritetuista maksuista vapaakortin myöntäjälle. Vaasan keskussairaalassa vapaakortin myöntää talousosasto, puh. (06) 213 1890.

Ulkomaalaisten potilaiden hoitokustannukset

26.2.2020 Redaktion_toimitus