Jos haluat ottaa kuvia tai videokuvaa sairaalassa, sovi aina henkilökunnan kanssa etukäteen siitä, miten kuvaaminen voidaan tehdä. Tämä koskee myös sairaalan yleisiä paikkoja, kuten pääaulaa ja yhteispäivystyksen odotushuonetta. Kuvaamisen pitää aina tapahtua niin, ettei kenenkään yksityisyyttä loukata.

Kuvien ottaminen ja videokuvaaminen mobiililaitteilla on yleistynyt ja niiden jakaminen verkossa on helppoa. Sairaalassa on tärkeä muistaa, että toisen ihmisen kuvaaminen tiloissamme ilman hänen suostumustaan voi olla kiellettyä.*

Jokaisella vierailijalla, potilaalla ja työntekijällä on oikeus yksityisyyteen. Sen vuoksi meillä on lähtökohtana yleinen kuvaamiskielto niissä sairaalan tiloissa, jotka eivät ole yleisiä. Meidän on kyettävä takamaan sairaalassa oleskelevien ihmisten yksityisyys ja valvottava sen toteutumista. Muistutukseksi olemme panneet kaikkien sisäänkäyntien yhteyteen valokuvaamisen kieltävän merkin.

Jokaisella on toisaalta lähtökohtaisesti oikeus kuvata itseään ja muita yleisellä paikalla. Kuitenkin myös sairaalan yleisillä alueilla olevilla ihmisillä on oikeus yksityisyyteensä. Kun nämä kaksi oikeutta ovat sairaalassa vastakkain, on oikeus yksityisyyteen yleensä vahvempi.

Kunnioitetaan muita ja otetaan toiset ihmiset huomioon kuvaustilanteissa!

*Salakatselu rikoslain 24. luvun 6 §:n 1. momentin 2. kohdan mukaan

14.9.2020 redaktion_toimitus