Potilas ei aina pysty itse osallistumaan hoitoonsa. Kun potilaana on esimerkiksi lapsi tai dementoitunut vanhus, hoitohenkilöstön ja potilaan läheisten yhteistyö on erittäin tärkeää.

Varmista läheiseltäsi, toivooko hän sinun saavan tietoa sairaudestaan. Hoitohenkilöstöllä täytyy yleensä olla potilaan suostumus, jotta sinulle voidaan antaa tietoa hänen terveydentilastaan. Lapsen huoltajilla on yleensä oikeus saada tietoa lapsen terveydentilasta. Jos lapsi on riittävän kypsä päättämään omasta hoidostaan, hoitohenkilöstö ei saa ilman hänen lupaansa luovuttaa hänen terveydentilaansa koskevia tietoja myöskään huoltajalle.

Pyydä tarvittaessa tilaisuutta keskustella läheisesi hoidosta lääkärin kanssa. Varmista, että lääkärit ja hoitajat tietävät, kuka omaisista on yhteyshenkilö (ja että hoitohenkilöstöllä on hänen yhteystietonsa) jos läheisesi ei pysty itse osallistumaan hoitoonsa.

Varmista, että lääkärit ja hoitajat tietävät, mitä lääkkeitä läheisesi on käyttänyt säännöllisesti ennen hoitoon tuloaan, jos läheisesi ei pysty itse osallistumaan hoitoonsa. Kerro myös läheisesi käyttämistä ilman reseptiä hankkimista lääkkeistä sekä vitamiini- ja luontaistuotevalmisteista.

Kerro lääkärille tai hoitajalle läheisesi allergioista ja hänen muista sairauksistaan.

Jos läheisesi toiminta- tai ilmaisukyky on heikentynyt esimerkiksi dementian vuoksi, kerro henkilöstölle, miten keskustelu ja toimiminen hänen kanssaan onnistuvat parhaiten.

Kun läheisesi pääsee pois hoidosta, varmista, mitä lääkkeitä hänen tulee jatkossa ottaa, miten hänen jatkohoitonsa järjestetään ja mihin ottaa yhteyttä, jos ongelmia ilmenee.

Jos läheisesi käyttää useita lääkkeitä samanaikaisesti, pyydä että lääkäri arvioi hänen lääkityksensä asianmukaisuuden ja tarpeellisuuden säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa. Annostele läheisesi lääkkeet lääkeannostelijaan (dosettiin). Lääkkeiden annostelu helpottaa lääkkeiden ottamista oikeaan aikaan.

Tartuntavaaran takia sairaana ei pidä tulla vierailulle sairaalaan.

14.9.2020 redaktion_toimitus