Kun olet sairaalahoidossa, on tärkeää, että hoitohenkilöstöllä on sinusta oikeat ja riittävät tiedot.

  • Tarkista, pitääkö olla syömättä tai juomatta ennen sairaalaan tuloa?
  • Kerro mahdollisista muista sairauksistasi tai allergioistasi.
  • Kerro mahdollisesta raskaudestasi tai jos imetät.
  • Keskustele etukäteen hoitoon osallistuvan lääkärin ja hoitajan kanssa, jos sinulle suunnitellaan leikkausta tai muuta toimenpidettä.
  • Kerro leikkaukseen mennessäsi leikkaavalle lääkärille, nukutuslääkärille ja sairaanhoitajalle, jos olet aikaisemmin saanut haittavaikutuksia nukutuksesta tai lääkkeistä tai sinulla on allergioita.
  • Kerro hoitoon liittyvistä toivomuksistasi hoitohenkilökunnalle ja läheisillesi.
  • Kerro, jos sinulla on kipuja. Henkilökunnan tulee tietää oireistasi. Oireet, esimerkiksi kipu, joita esiintyy muualla kuin leikkausalueella.
14.9.2020 redaktion_toimitus