Mikäli olet tyytymätön Vaasan sairaanhoitopiiriltä saamaasi laskuun, sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä osoitteeseen:

Vaasan keskussairaala
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava:

  • Oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja muut yhteystiedot
  • Lasku tai päätös johon vaaditaan oikaisua
  • Millaista oikaisua
  • Millä perusteella sitä vaaditaan

Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää laskun päivämäärästä.

14.9.2020 redaktion_toimitus