Sinulle voidaan kirjoittaa eResepti, vaikka olet alaikäinen. Alaikäisellä ei tosin ole oikeutta lukea omia tietojaan sähköisestä eResepti-tietokannasta, Reseptikeskuksesta.

Myöskään vanhemmat eivät näe osoitteessa www.kanta.fi/ "Omat tiedot" -osiosta alaikäisen lapsensa tietoja. Alaikäisen lapsen huoltaja sen sijaan voi hoitaa apteekissa kaikkia lapsensa sähköisiin resepteihin liittyviä asioita, ja huoltaja voi halutessaan pyytää apteekin henkilökuntaa tulostamaan listan lapsen sähköisistä resepteistä.

Apteekissa ja terveyskeskuksessa on voimassa eri määräykset koskien alaikäisten sähköisiä reseptejä:

Apteekissa:

Alaikäinen voi noutaa oman eReseptinsä apteekista. 15—17-vuotias henkilö voi myös pyytää reseptin uusimista. Jos kyseessä on alle 15-vuotias lapsi, eReseptin uusiminen apteekissa vaatii huoltajan suostumuksen. Alle 18-vuotiaan lapsen tai nuoren huoltaja voi hoitaa kaikki lapsensa sähköisiin resepteihin liittyvät asiat apteekissa.

Terveyskeskuksessa:

Terveyskeskuksessa henkilökunta arvioi, kykeneekö alaikäinen päättämään itse hoidostaan. Terveyskeskuksessa alle 15-vuotiaskin voi pyytää reseptin uusimista. Myös tässä tilanteessa henkilökunta arvioi, kykeneekö nuori tekemään päätöksen omasta hoidostaan. Muissa tapauksissa reseptin uusimista pyytää ja suostumuksen antaa huoltaja.

Jos terveyskeskuksen henkilökunta on sitä mieltä, että alaikäinen kykenee päättämään omasta hoidostaan, voi nuori pyytää myös paperireseptin. Tällöin huoltaja ei voi saada tietoa reseptistä apteekissa, sillä paperiset reseptit eivät näy Reseptikeskuksessa.

9.11.2015 VKSadmin