Voit pyytää että toinen henkilö asioi apteekissa puolestasi. Jos joku muu hakee eResepti-lääkkeesi apteekista, hänellä on oltava mukana saamasi paperinen potilasohje tai Kela-korttisi. Niillä hän todistaa, että hänellä on oikeus noutaa sähköiset lääkkeesi.

Voit halutessasi myös antaa kirjallisen suostumuksen kotihoidon tai palvelutalon edustajalle eReseptiä koskevien asioittesi hoitamista varten. Suostumuslomakkeen saat palvelutalon tai kotihoidon edustajalta, terveydenhuollosta, apteekista tai Kela-toimipisteistä. Suostumus voidaan kirjoitta yhtä asiointikertaa varten tai kolmeksi vuodeksi.

  • Antaessasi suostumuksen palvelutalon tai kotihoidon henkilö voi:
  • pyytää yhteenvedon käyttämistäsi eResepti-lääkkeistä
  • pyytää mitätöimään sähköisen reseptin, kun et tarvitse lääkettä enää
  • tehdä sähköisen reseptin uusimispyynnön

Suostumuksen voi perua milloin tahansa. Suostumuksen perumiseen tarvittavan lomakkeen saat terveydenhuollosta, apteekista tai Kelan toimipisteistä.

9.11.2015 VKSadmin