Sähköisen reseptin uusimispyynnön voi tehdä itse reseptinsaaja tai henkilö, joka asioi hänen puolestaan apteekissa tai terveydenhuollossa. Jos asioit toisen henkilön puolesta, sinulla tulee olla kirjallinen suostumus reseptinsaajalta. Huumausainereseptin uusimista lääkkeensaajan tulee kuitenkin pyytää henkilökohtaisesti.

eReseptin voi uusia, kun edellisen reseptin määräämisestä on kulunut alle 16 kuukautta. Uusimispyynnön voi tehdä joko apteekissa tai terveydenhuollossa. Terveydenhuolto käsittelee uusimispyynnön kahdeksan päivän kuluessa.

Jos olet antanut matkapuhelinnumerosi, saat tekstiviestin, kun reseptisi on uusittu. Tietenkin voit myös tiedustella asiaa apteekista tai terveydenhuollosta.

Uusittu resepti on lisäksi nähtävissä e-palvelun ”Omat tiedot” kohdassa osoitteessa www.kanta.fi. Lääkäri tekee viimeisen arvion, voidaanko reseptiä uusia. Jos pyyntö hylätään, saat tästä tiedon.

Uusittua sähköistä reseptiä, eReseptiä, koskee sama potilasohje kuin alkuperäistä reseptiä. Halutessasi voit pyytää apteekkia tulostamaan tiedot lääkkeestä uudestaan samalla, kun noudat lääkkeesi.

9.11.2015 VKSadmin