Sinulla tulee aina olla Kela-kortti mukana apteekissa asioidessasi. Tarvitset Kela-korttia myös saadaksesi lääkkeestä sairasvakuutuskorvauksen. Halutessasi voit myös pyytää, että joku toinen hakee sinulle myönnetyn eResepti-lääkkeen apteekista.

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä on oltava mukana saamasi paperinen potilasohje tai Kela-korttisi. Niillä hän todistaa, että hänellä on oikeus noutaa eReseptilääkkeesi.

Jos toinen henkilö hoitaa muita sähköiseen reseptiin liittyviä asioita apteekissa, sinun pitää antaa siihen allekirjoittamasi kirjallinen suostumus. Suostumus annetaan lomakkeella. Lomakkeita saa apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan toimistosta. Apteekkiin suostumus voidaan antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai kolmeksi vuodeksi.

Antaessasi suostumuksen toinen henkilö voi:

  • pyytää yhteenvedon käyttämistäsi eResepti-lääkkeistä
  • pyytää mitätöimään sähköisen reseptin, kun et tarvitse lääkettä enää
  • tehdä sähköisen reseptin uusimispyynnön

Terveydenhuollossa pätevät eri säännöt kuin apteekissa. Jos toinen henkilö hoitaa eResepti-asioitasi terveydenhuollossa, se edellyttää aina allekirjoittamaasi suostumusta. Terveydenhuollossa suostumus on voimassa aina kolme vuotta.

Tästä löydät tietoa, miten voit käyttää sähköisiä reseptejä, jos asut palvelutalossa tai käytät kotihoitoa.

9.11.2015 VKSadmin