Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. KanTa edistää hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta sekä tehostaa terveydenhuollon palveluja.

Uudet KanTa palvelut — sähköinen resepti (eResepti), Reseptikeskus ja eArkisto — ovat valtakunnallisia järjestelmiä. Tietojasi käsitellään luotettavasti ja turvallisesti, ja ne ovat hyvin suojattuja, jotteivät ulkopuoliset pääse niitä näkemään.

Ottaessasi sähköisen reseptin (eReseptin) käyttöön sinun ei enää tarvitse kantaa huolta paperiresepteistäsi tai niiden joutumisesta vääriin käsiin. eReseptin ansiosta reseptisi ovat aina käytettävissäsi apteekissa, ja sähköisen Reseptikeskuksen avulla hoitohenkilökunta tai apteekin työntekijät näkevät tarvittaessa, mitä muita lääkkeitä sinulle on määrätty. eResepti vähentää täten myös päällekkäisen lääkityksen riskejä sekä minimoi käyttämiesi lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset: Reseptikeskuksesta löytyy aina kattava lista käytössä olevista eResepti-lääkkeistäsi.

Esitteitä eReseptistä saat terveyskeskuksesta, sairaalasta tai apteekista. Lisää tietoa eReseptistä ja muista e-palveluista, jotka kuuluvat kansalliseen terveysarkisto KanTaan, löydät myös osoitteesta: www.kanta.fi/

14.9.2020 redaktion_toimitus