Tietoa sairauksista, hoidoista ja terveyden ylläpitämisestä löytyy runsaasti verkosta. Muista kuitenkin olla kriittinen sen informaation suhteen, jota verkosta löytyy.

Keskustelupalstoilla kirjoittavien ihmisten neuvot saattavat olla vääriä ja jokaisen ihmisen sairauden hoito on aina yksilöllistä. Oma lääkäri tai hoitaja, jonka kanssa keskustellaan ja joka pääsee tutkimaan sinua, on aina paras asiantuntija juuri sinun tai läheisesi sairauden suhteen. Keskustelupalstoilla ihmiset voivat nimettöminä kirjoittaa kommentteja ja nimimerkin takana on helppo antaa vääriäkin neuvoja tai vääristellä totuutta. Verkosta löytyy kuitenkin myös erittäin hyvää ja asiallista tietoa. Olemme koonneet tänne linkkejä sellaisille sivustoille, jotka sisältävät asiallista tietoa sekä terveyden ylläpitämisestä että erilaisista sairauksista.

Terveyskirjasto (www.terveyskirjasto.fi)  tuo luotettavaa ja ajantasaista terveystietoa kaikkien ulottuville. Kirjastossa on muun muassa SPR:n ensiapuopas, Vauva sairastaa ja Matkailijan terveysopas sekä tietoa eri sairauksista ja hoitosuosituksista.

Käypä hoito (www.kaypahoito.fi)  -suositusten potilasversioissa on tiiviissä muodossa ja yleiskielellä kerrottu yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta.

Lääkeopas (www.laaketietokeskus.fi)  , joka löytyy lääketietokeskuksen sivuilta, avaa lääkkeiden maailman tavallisen kuluttajan tutustuttavaksi.

Pelastustoimen (www.pelastustoimi.fi)  sivuilta löydät ohjeita koti- ja vapaa-ajantapaturmien ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteissa toimimiseen.

Pieni päätös päivässä (www.pienipaatospaivassa.fi)  auttaa edistämään terveyttä ja hyvinvointia.

Sydänliiton (www.sydanliitto.fi)  sivuilla voit testata itseäsi, mm. sydämen terveys, rasvatesti, suolatesti ja muita terveyteen liittyviä testejä.

Mannerheimin lastensuojeluliiton (www.mll.fi)   sivuilta löytyy paljon tietoa lapsiperheelle.

Pohjanmaa-hankkeen (www.pohjanmaahanke.fi)  sivuilta löydät tietoa päihde- ja mielenterveysasioista.

Mielenterveystalo (www.mielenterveystalo.fi)  tarjoaa luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa aikuisten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä niitä hoitavista palveluista.

Stumppi.fi (www.stumppi.fi)  sivuilta löydät tietoa tupakoinnista, käytännön neuvoja ja vinkkejä tupakoinnin lopettamiseen.

Potilasjärjestöt olemme listanneet eri potilasjärjestöt omalle sivulle. 

1.7.2021 Redaktion_Toimitus