Case manager tukee hoidon kokonaisvaltaisuutta toimimalla linkkinä erikoisalojen välillä. Potilas voi soittaa case managerille esimerkiksi silloin, kun sairauden hoito on jakautunut eri erikoisalojen välille ja hän tarvitsee tukea hoidossaan.

Yhteyttä voi ottaa myös, jos potilaan on vaikea tulkita lääkärin tekstejä tai laboratoriovastauksia, lääkityksessä on epäselvyyksiä tai hän on saanut kutsun tutkimuksiin eikä tiedä miten toimia.

  • Vaasan keskussairaalan case manager -toimintamallilla parannetaan hoidon suunnitelmallisuutta, yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta.
  • Case manager toimii yhteyshenkilönä potilaan ja eri hoitavien tahojen välillä. Apu on potilaalle maksutonta, eikä siihen tarvita lähetettä.
  • Apua annetaan kaikenikäisille potilaille.
  • Toiminnan tukena ovat laajat verkostot kuntien ja kolmannen sektorin kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö esimerkiksi fysioterapeuttien, sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden kanssa.
  • Vaasan keskussairaalassa työskentelee täysipäiväisesti kaksi case manageria.

Yhteystiedot

Sijainti
Y0
Case manager Eeva-Kaisa Hannelin
040 183 4951
Case manager Maria Lindholm
040 630 5466
20.5.2021 Redaktion_Toimitus