Hoito perustuu näkemykseen ihmisistä samanarvoisina. Kaikilla on oikeus hyvään hoitoon iästä, uskonnosta, kansallisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta huolimatta.

Hoito osastollamme voi olla vapaaehtoista tai vastoin potilaan omaa tahtoa. Tarkkailun ja hoidon aikana voidaan potilaan perusoikeuksia joutua rajoittamaan. Rajoitukset perustuvat mielenterveyslakiin  ja niiden tavoitteena on suojata potilasta. Täältä löydät lisää tietoa psykiatrisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta ja potilaan oikeuksista.

Osastomme ovet ovat suljettuna eli kulku on rajoitettua. Potilas voi vointinsa perusteella saada vapaakulun eli luvan liikkua vapaasti sairaala-alueella. Lomista ja asioinneista sairaala-alueen ulkopuolella sovitaan erikseen.

Lääkitys on yksi osa psykiatrista hoitoa. Osastonlääkäri arvioi lääkityksen tarpeen ja huolehtii seurannasta sekä lääkemuutoksista.

Hoitoaika osastollamme vaihtelee. Se arvioidaan aina yksilöllisesti sairauden ja oireiden mukaan.

Omahoitaja on tukena hoidossa

Omahoitaja vastaa yhdessä lääkärin kanssa potilaan kokonaishoidosta. Omahoitajalla on aikaa potilaalle ja hän kuuntelee, keskustelee sekä auttaa käytännön asioissa. Omahoitaja kuuntelee potilaan läheisiä ja huolehtii, että he voivat olla mukana tämän hoidossa. Tarpeen mukaan järjestetään perhekeskusteluja ja verkostopalavereja. Hoidon aikana voidaan tehdä myös kotikäynti.

Omahoitaja tekee yhteistyötä lääkärin, sosiaalityöntekijän ja psykologin kanssa. Hän toimii myös yhteyshenkilönä osastomme ja muiden viranomaisten välillä. Yhteistyötä tehdään kotikunnan avohoidon kanssa. Potilas, omahoitaja ja osastonlääkäri suunnittelevat yhdessä sopivan jatkohoidon.

Päiväohjelma

Arkipäivät osastollamme alkavat aamupalan jälkeen pidettävällä aamukokouksella, johon kaikki potilaat ja hoitohenkilökunta osallistuvat. Kokouksessa käydään läpi päivän ohjelma. Päivä- ja viikko-ohjelma ovat nähtävissä osaston ilmoitustaululla. Ohjelmaan voi osallistua voinnin mukaan.


Akuuttipsykiatrian osasto 1

Keitä me olemme?

Hyvä tietää

Osastohoidon jälkeen

 

21.5.2021 Redaktion_Toimitus