Osastomme henkilökuntaan kuuluu:

  • psykiatrisia sairaanhoitajia
  • mielenterveyshoitajia ja lähihoitajia
  • osastonlääkäri ja erikoistuvia lääkäreitä
  • osastonsihteeri
  • sosiaalityöntekijä ja psykologi kuuluvat myös hoitotiimiin
  • perheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, liikunnanohjaaja ja sairaalapastori ovat myös käytettävissäsi tarpeen vaatiessa
  • laitosapulaisia

Osastomme henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus sekä molempien kotimaisten kielten kielitaito. Tulkkipalveluja käytetään tarvittaessa.

Hoidamme potilaita, joilla on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Hoito osastollamme on yksilöllistä, potilaskeskeistä ja tavoitteellista.

 

Akuuttipsykiatrian osasto 1

Hoito osastollamme

Hyvä tietää

Osastohoidon jälkeen

 

23.7.2020 Akuuttipsykiatria 1