Kun potilaan kotiutumisen aika lähestyy, hänelle järjestetään avohoitokontakti kotipaikkakunnalle esimerkiksi psykiatrian poliklinikalle, mielenterveystoimistoon tai A-neuvolaan. Jos potilaan vointi ei vielä salli kotiutumista, voidaan osastohoitoa jatkaa Vaasan keskussairaalan hoito- ja kuntoutuspsykiatrisella osastolla 5.

23.7.2020 Akuuttipsykiatria 1