Kun potilaan kotiutumisen aika lähestyy, hänelle järjestetään avohoitokontakti kotipaikkakunnalle esim. psykiatrian poliklinikalle, mielenterveystoimistoon tai A-neuvolaan. Jos potilaan vointi ei vielä salli kotiutumista, voidaan osastohoitoa jatkaa Vaasan keskussairaalan kuntoutuspsykiatrisella osastolla 5.

 

9.12.2015 Akuuttipsykiatria