Dialyysihoitoa voidaan toteuttaa joko hemodialyysinä tai peritoneaalidialyysinä. Hemodialyysi toteutetaan useimmiten dialyysiosastolla, mutta potilas voidaan kouluttaa tekemään hoitoa kotonaan (kotihemodialyysi). Peritoneaalidialyysi on aina kotona tapahtuvaa hoitoa. Kotihoitomuodot sallivat vapaamman aikataulun ja mahdollistavat paremmin esimerkiksi työssä käymisen. 

Potilaan soveltuvuus munuaissiirtoon harkitaan. Suomessa munuaisensiirrot tehdään Helsingissä.

Ruokavalio ja lääkitys ovat tärkeitä ja tukevat dialyysihoitoa.

Hemodialyysi dialyysiosastolla

Dialyysiosastolla hemodialyysi tehdään tavallisemmin kolme kertaa viikossa 4-5 tuntia kerrallaan. Hoito edellyttää veritietä eli AV-fisteliä tai keskuslaskimokatetria.

Potilaita kannustetaan omatoimisuuteen hoidon totetuttamisessa.

Kotihemodialyysi

Kotihemodialyysihoidossa potilas toteuttaa hemodialyysihoidon kotonaan saatuaan siihen koulutuksen dialyysiosastolla. Potilas käy lisäksi säännöllisesti kontrolleissa dialyysiosastolla. Ongelmatilanteiden varalta tukena on puhelinpäivystys. 

Peritoneaalidialyysi

Peritoneaalidialyysissä ( vatsakalvo- tai pussidialyysi) potilaan oma vatsakalvo toimii dialyysikalvona. Hoitoa varten tarvitaan pysyvä katetri vatsanpeitteiden läpi vatsaonteloon.

Potilas koulutetaan peritoneaalidialyysihoidon totetukseen polikliinisesti dialyysiosastolla. Jatkossa potilaan vointia seurataan kontrollikäynneillä dialyysiosastolla.

Peritoneaalidialyysi voidaan toteuttaa  käsivaihtona, jolloin dialyysineste vaihdetaan käsin 4-5 kertaa vuorokaudessa. Pussivaihdot voi sovittaa omaan päiväohjelmaansa.

Automatisoidussa peritoneaalidialyysihoidossa  pussivaihto toteutetaan koneen avulla öisin potilaan nukkuessa.

28.1.2021 Dialyysiosasto