Dialyysihoitoa voidaan toteuttaa joko hemodialyysinä (HD) tai peritoneaalidialyysinä (PD). HD toteutetaan useimmiten dialyysiosastolla, mutta potilas voidaan kouluttaa tekemään hoitoa kotonaan (koti-HD). PD on aina kotona tapahtuvaa hoitoa. Kotihoitomuodot sallivat vapaamman aikataulun ja mahdollistavat paremmin esim. työssä käymisen. 

Potilaan soveltuvuus munuaissiirtoon harkitaan. Suomessa munuaisensiirrot tehdään Helsingissä.

Ruokavalio ja lääkitys ovat tärkeitä ja tukevat dialyysihoitoa.

Hemodialyysi dialyysiosastolla

Dialyysiosastolla HD tehdään tavallisemmin kolme kertaa viikossa 4-5 tuntia kerrallaan. Hoito edellyttää veritietä eli AV-fisteliä tai keskuslaskimokatetria.

Potilaita kannustetaan omatoimisuuteen hoidon totetuttamisessa.

Kotihemodialyysi

Kotihemodialyysihoidossa potilas toteuttaa HD-hoidon kotonaan saatuaan siihen koulutuksen dialyysiosastolla. Potilas käy lisäksi säännöllisesti kontrolleissa dialyysiosastolla. Ongelmatilanteiden varalta tukena on puhelinpäivystys. 

Peritoneaalidialyysi

Peritoneaalidialyysissä (PD, vatsakalvo- tai pussidialyysi) potilaan oma vatsakalvo toimii dialyysikalvona. Hoitoa varten tarvitaan pysyvä katetri vatsanpeitteiden läpi vatsaonteloon.

Potilas koulutetaan PD-hoidon totetukseen polikliinisesti dialyysiosastolla. Jatkossa potilaan vointia seurataan kontrollikäynneillä dialyysiosastolla.

PD voidaan toteuttaa ns. käsivaihtona, jolloin dialyysineste vaihdetaan käsin 4-5 kertaa vuorokaudessa. Pussivaihdot voi sovittaa omaan päiväohjelmaansa.

Automatisoidussa PD-hoidossa (APD)  pussivaihto toteutetaan koneen avulla öisin potilaan nukkuessa.

23.1.2020 dialyysiosasto