Sijainti

Osastomme sijaitsee Vaasan kaupunginsairaalan alueella osoitteessa Tammikaivontie 4. Käynti osastollemme on hissillä Vaasan kaupungin ikäkeskuksen tiloista.

Hoito osastolla

Erityisgeriatrian osastolla on 18 potilaspaikkaa. Osastomme toimii jatkohoito-osastona ikääntyneille potilaille, jotka tulevat päivystyksen kautta tai keskussairaalan muilta osastoilta.

Osastolla annetaan oireenmukaista hoitoa potilaan hoitosuunnitelman mukaan. Yleisimmät tulosyyt osastollemme ovat erilaiset infektiot, yleistilanlasku, sekavuus, muistisairauden paheneminen, kotona pärjäämättömyys.

Jatkohoito

Kun sairaus ei enää vaadi sairaalahoitoa, panostamme ennakoivaan ja turvalliseen kotiuttamiseen. Potilaan kotona selviytymistä tuetaan suunnittelemalla tarpeelliset avut kotiin yhteistyössä omaisten ja kotihoidon edustajien kanssa.

Muuta tietoa

Osastollamme työskentelee geriatri, erikoislääkäri, sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutti, sihteeri, laitoshuoltajia sekä hoitoalan opiskelijoita.

Turvallisuus

Potilasturvallisuuden vuoksi ovemme ovat lukittuja.

Vierailuaika

Vierailuaika osastollamme on klo 14.00–15.00 ja 18.00–19.00. Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin soitathan ovikelloa.

Yhteystiedot

Sijainti
Tammikaivontie 4
Avoinna
Avoinna ympäri vuorokauden
Kanslia
040 193 6676
Yhteystieto

Kirsi Haavisto

044 323 2215

27.8.2020 Erityisgeriatria 2