Osastomme on 23-paikkainen kirurginen vuodeosasto. Henkilökunta on jaettu kahteen ryhmään, jotka hoitavat potilaansa yksilövastuista hoitoperiaatetta noudattaen. Osastolla työskentelee ortopedejä, sairaalalääkäreitä, sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia, fysioterapeutteja, sihteereitä sekä laitoshuoltajia. Vaitiolovelvollisuus koskee koko henkilökuntaa.

Tavoitteenamme on laadukas hoito ja tyytyväiset potilaat. Hoito lähtee yksilön ongelmista, tarpeista ja toiveista. Kohtelemme kaikkia potilaita tasa-arvoisesti sekä itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Ammattitaitoinen henkilökunta kannustaa potilaita omatoimisuuteen, takaa hoidon turvallisuuden ja huolehtii sen jatkuvuudesta. Henkilökunnan koulutuksella ja yhteistyöllä muiden sairaaloiden erikoisalojen kanssa ylläpidämme hyvää hoitoa.

Tarkoituksenamme on aloittaa kuntoutus jo leikkauspäivänä ja kannustaa potilasta omatoimisuuteen. Potilaan tulee olla sitoutunut omaan kuntoutukseensa, mutta jatkohoidon kannalta myös omaisten tuki on ensiarvoisen tärkeää. Yli puolet potilaista lähtee leikkauksen jälkeen suoraan kotiin, osa jatkohoitoon terveyskeskukseen.

14.11.2016 T2