Osastomme on 25-paikkainen kirurgian vuodeosasto. Henkilökunta hoitaa potilaat yksilövastuista hoitoperiaatetta noudattaen. Osastolla työskennellään moniammatillisesti ja henkilökuntamme koostuu ortopedeista, erikoistuvistalääkäreistä, sairaanhoitajista, lähihoitajista, fysioterapeuteista, sihteereistä sekä laitoshuoltajista. Vaitiolo koskee koko henkilökuntaa.

Tavoitteenamme on laadukas hoito ja tyytyväiset potilaat. Kohtelemme kaikkia potilaita tasa-arvoisesti sekä itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Ammattitaitoinen henkilökuntamme kannustaa potilaita omatoimisuuteen, takaa hoidon turvallisuuden ja huolehtii sen jatkuvuudesta. Potilasturvallisuuteen ja henkilökunnan jatkuvaan koulutukseen panostamalla ylläpidämme laadukasta hoitoa.

Tarkoituksenamme on aloittaa kuntoutus jo leikkauspäivänä ja kannustaa potilasta omatoimisuuteen. Potilaan tulee olla sitoutunut omaan kuntoutukseensa, mutta jatkohoidon kannalta myös omaisten tuki on ensiarvoisen tärkeää. Yli puolet potilaista lähtee leikkauksen jälkeen suoraan kotiin, osa jatkohoitoon terveyskeskukseen.

17.2.2021 T2